แจ้ง !! วัน-เวลาเปิดบริการ ช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 
ข่าวดี !!...โปรโมชั่นช่วงปิดเทอม ยืมหนังสือน๊าน นาน...ลงชื่อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย !!  
ประกาศ !! สกอ.เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect รูปแบบใหม่เข้าใช้งานได้ 4 สาขาวิชา 
แจ้ง !! ปิดบริการ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ 10 ธันวาคม 2561 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 11-12 (วิทยาเขตสงขลา) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 3 - 9 ธ.ค. 61  
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 9-10 (วิทยาเขตสงขลา) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 
รายชื่อวารสารต่างประเทศสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง (จัดซื้อ) ปี 2018 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 1-2 และ กลุ่มที่ 7-8 (วิทยาเขตพัทลุง) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 7-8 (วิทยาเขตสงขลา) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 19 - 25 พ.ย. 61 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)