เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน : บุคคลสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล = Virginia Henderson : the first lady of nursing / ผู้เขียน อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ... [และคนอื่น ๆ].
  การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น / เผ่า อนันจิ๋ว.
  Reflective practice in nursing / Philip Esterhuizen.
  Communication skills in nursing practice / edited by Lucy Webb.
  ตำราการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of supportive care in pediatric hematology & oncology / ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์, บรรณาธิการ.
  การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน / จีรนุช สมโชค ไวท์.