บริการอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

หนังสือพิมพ์ในประเทศ
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
 หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 หนังสือพิมพ์ประชาไท
 หนังสือพิมพ์ไอเอ็นเอ็น
 สถาบันข่าวอิศรา
 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 Bangkok Post
 The Nation
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
จีน (China)
      China Daily (Beijing)
      Chinanews
      South China Moring Post
ฮ่องกง (Hong Kong)
      Hong Kong Daily
      Hong Kong News
ไต้หวัน (Taiwan)
      Taiwan News Online
      China Post
ญี่ปุ่น (Japan)
      Japan - Asahi Shimbun
      Japan Today
      World News Japan
เกาหลีเหนือ (Korea, North)
      Noth Korea Daily
      EIN News
เกาหลีใต้ (Korea, South)
      The Korea Herald
      Seoul Times
พม่า (Myanmar)
      Myanmar
      Burma News International
เวียดนาม (Viet Nam)
      VietNam News
      Nhan Dan
กัมพูชา (Cambodia)
      Cambodia Post
      Cambodia News
ลาว (Laos)
      Laos News
      Laos Post
มาเลเซีย (Malaysia)
      Malaysia Post
      Malaysia News
      Malaysia Kini
อินโดนีเซีย (Indonesia)
      Indonesia Post
      Indonesia News
      The Jakarta Post
สิงคโปร์ (Singapore)
      Singapore News
      The Straits Times
ฟิลิปปินส์ (Philippines)
      Manila Bulletin
      ABS-CBN News
บรูไน (Brunei)
      The Brunei Times
      Borneo Bulletin
      BruDirect

  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619