ประกันคุณภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

            ปีงบประมาณ 2553   ดูเอกสาร
            ปีงบประมาณ 2552   ดูเอกสาร
            ปีงบประมาณ 2551   ดูเอกสาร
            ปีงบประมาณ 2550   ดูเอกสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.