ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา 

      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 2/2557  
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 1/2557  
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2557  
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 2/2556
      ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ และการแก้ปัญหา ครั้งที่ 1/2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)