ข่าวดี๊ ดี...เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม แลกสนุก กับสำนักหอสมุด วันนี้ รับสิทธิพิเศษมากมาย คลิกเลย !!  
ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic...คลิกเลย!!  
ประกาศ !! รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมกิจกรรม New gen New idea ปี 2  
รู้ยัง !! หอสมุดมีบริการใหม่...บรรณารักษ์ช่วยค้นหาบทความวิจัยออนไลน์...แล้วนะ  
ประกาศผล ++ สุดยอดนักอ่าน ประจำเดือนพ.ย. 59 - ก.พ. 60  
ขอเชิญน้องๆ มาเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ ไปกับโครงการ Camp For Kids 
ประกาศ !! เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดบริการ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ก.พ. 60 
Add Line ลุ้นโชคกันได้ ที่สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง 
ของดี มีฟรีที่นี่...เก่งอังกฤษง่ายๆ ด้วย Access English  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic  (ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60) 
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูล Cambridge Core  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 มี.ค. 60) 
  โปรแกรม EEWOWW  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 พ.ค. 60) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)