บริการอิเล็กทรอนิกส์
สนทนากับบรรณารักษ์

        สำนักหอสมุดได้เสนอแนวทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยให้บริการตอบคำถามผ่านทาง MSN Messenger, Facebook, e-mail หรือบริการถาม-ตอบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด
Line ID : พัทลุง libpttsu
     
Facebook Fanpage : (สงขลา) https://www.facebook.com/pages/Library-TSU/111094452243702
                                  (พัทลุง) https://www.facebook.com/libtsupt
E-mail : (สงขลา) skobkul@gmail.com / (พัทลุง) annnawaluck@gmail.com
        
นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถติดต่อสอบถามบรรณารักษ์ ได้ที่งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
โทร. (สงขลา) 0-7431-7600 ต่อ 5104 / (พัทลุง) 0-7460-9600 ต่อ 1220
Fax. (สงขลา) 0-7431-7679 / (พัทุลง) 0-7460-9619 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619