แจ้ง !! ปิดบริการ (Library Closed) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561  
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 11-12 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 15 - 21 ต.ค. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 69 ประจำเดือนตุลาคม 2561  
แจ้ง !! ปิดบริการ วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2561  
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 9-10 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
แจ้ง !! วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักหอสมุดเปิดบริการ 8.00 - 17.00 น.  
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 7-8 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 1 - 7 ต.ค. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 5-6 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 24 - 30 ก.ย. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)