เปิดรับสมัคร !! น้องๆ หนูๆ มาเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ กับสำนักหอสมุด  
ประกาศ !! วารสาร Computer today ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้บริการเฉพาะฉบับออนไลน์  
รู้ยัง !! วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ มีให้บริการฉบับออนไลน์ด้วยนะ  
ร่วมตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตอบคำถามฐานข้อมูลออนไลน์ !!...ประจำเดือนมกราคม 2561 ร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย -- คลิกเลย -- 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 60 ประจำเดือนมกราคม 2561 
ข่าวดี !!...หอสมุดเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมกับเรา -- คลิกเลย -- 
แจ้ง !!...เวลาเปิดบริการ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 
ประกาศ !! รายชื่อ...ผู้ชนะกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
    -- ไม่มีฐานข้อมูลทดลองใช้ -- 
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)