จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 58 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
ประกาศผล ++ สุดยอดนักอ่าน ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 60 ++ 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุดผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 57 ประจำเดือนตุลาคม 2560 
ประกาศ !! วันปิดทำการสำนักหอสมุด เดือนตุลาคม 2560 
รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศที่สานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุงบอกรับเป็นสมาชิก (แบ่งตามคณะวิชา) 
กิจกรรมดี มีที่นี่...หอสมุดขอเชิญชวนนิสิต ม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามฐานข้อมูลออนไลน์ พร้อมร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย  
ขอแสดงความยินดี!! ผู้ให้บริการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 
แจ้ง !! วันที่ 20 ก.ย. 60 เปิดบริการถึงเวลา 17.00 น. 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library  (ระยะเวลา : 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 60) 
  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูล Science Reference Center  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60) 
  โปรแกรม EEWOWW  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60) 
 
 
            
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)