ประกาศ !! เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดบริการ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ก.พ. 60 
Add Line ลุ้นโชคกันได้ ที่สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง 
ของดี มีฟรีที่นี่...เก่งอังกฤษง่ายๆ ด้วย Access English  
แจ้งปิดบริการ !! วันที่ 11 ก.พ. 60 และวันที่ 13 ก.พ. 60  
ข่าวดี -- หอสมุดเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์สื่อในห้องสมุดฯ ปี 2  
รับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  
แจ้ง !! ปิดทำการ ในวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 60 และ 30 ม.ค. 60  
วัยรุ่นยุคใหม่ ไอเดียบรรเจิด...ร่วมเสนอ idea ไปกับเราในกิจกรรม New Gen New Idea ปี 2  
ฟรี...ทดลองใช้...หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูล Cambridge Core  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 มี.ค. 60) 
  โปรแกรม EEWOWW  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 พ.ค. 60) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
ดูรายการแนะนำทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)