แจ้ง !!...เวลาเปิดบริการ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 
ประกาศ !! รายชื่อ...ผู้ชนะกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 
มาแล้วจ้า... PULINET Week (12 - 22 ธ.ค. 60) สมัคร ฟรี เพียงช่วงเวลานี้เท่านั้น !!!! 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 2 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ธ.ค. 60 
ประกาศผล ++ สุดยอดนักอ่าน ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 60 ++ 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 59 ประจำเดือนธันวาคม 2560 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 ธ.ค. 60 
กิจกรรมดี มีที่นี่...#ยิ่งยืม : ยิ่งได้ อยากรู้คลิกเลย !! 
ประกาศ !! วันปิดทำการสำนักหอสมุด เดือนธันวาคม 2560 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูล Science Reference Center  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60) 
  โปรแกรม EEWOWW  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60) 
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)