ประกาศผล ++ สุดยอดนักอ่าน ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 60 ++  
ข่าวดี !! โปรโมชั่น...ปิดเทอม ยืมหนังสือกลับบ้านน้าน นาน...ลงชื่อได้แล้ววันนี้  
..เชิญชวน..ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile ที่รวบรวมวารสารมากกว่า 17,000 รายชื่อ  
ขออภัย !! งดให้บริการสืบค้นทรัพยากรฯ (OPAC) และยืมทรัพยากรฯ ของห้องสมุด ในวันที่ 22 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น. 
ประกาศ !! ปิดทำการ สำนักหอสมุด 
แจ้ง !! เวลาเปิดทำการสำนักหอสมุด ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน 3/2559 (5 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60) 
++โหลดฟรี...ดีต่อใจ ++ โหลดได้แล้ววันนี้ Free e-book 
เปิดบริการแล้ว !! Timeline หอจดหมายเหตุและความทรงจำ...บอกเล่าเรื่องราว กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ขออภัย !! งดให้บริการสืบค้นทรัพยากรฯ (OPAC) และยืมทรัพยากรฯ ของห้องสมุด ในวันที่ 9 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile  (ระยะเวลา : 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 60) 
  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูล Science Reference Center  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic  (ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60) 
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60) 
  โปรแกรม EEWOWW  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)