ประกาศ !! วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ 08.00 - 17.00 น.  
++ปิดทำการ++ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา)  
รายชื่อ !! ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้ายโปรแกรม Zotero และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
ประกาศ !! เวลาเปิดบริการสำนักหอสมุด ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
(ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 61 - 31 ก.ค. 61)
 
++ รายชื่อสุดยอดนักอ่าน ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ++ 
ประกาศ !! สำนักหอสมุดปิดทำการวันที่ 14 พ.ค. 61 (วันพืชมงคล)  
ข่าวดี !!...โปรโมชั่นช่วงปิดเทอม ยืมหนังสือน้าน นาน...ลงชื่อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย !!  
ประกาศ !!!...สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ขยายเวลาเปิดบริการ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61 - 20 พ.ค. 61 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 64 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
...เชิญชวน...ทดลองใช้งานฐานข้อมูลจาก CNKI ฐานข้อมูลวิชาการจากประเทศจีน 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
   
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)