PULINET WEEK !! 2 - 16 ต.ค. 59 สมัครสมาชิกฟรี  
ประกาศ !! งดบริการยืมทรัพยากรฯ และสืบค้นทรัพยากรฯ (OPAC) ในวันที่ 29 ก.ย. 59  
...ปิดทำการ...วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
++ รายชื่อสุดยอดนักอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ++ 
แจ้ง !! วันที่ 23 ก.ย. 59 งดบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และงดให้บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) 
ประกาศ !! เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ และวันปิดทำการ 
...ข่าวดี...วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ในฐาน TCI แล้วนะ !! 
...ปิดทำการ...วันที่ 12 กันยายน 2559 
เปิดบริการแล้ว...เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง L406...คอมใหม่ ไวกว่าเดิม... 
ข่าวดี -- ฐานข้อมูล EEWOWW ขยายเวลาใช้งาน ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 59  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล EEWOWW  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 59) 
  โปรแกรม Access English  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 15 ธ.ค. 59) 
  ฐานข้อมูล Academic OneFile  (ขยายระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 59) 
  ฐานข้อมูล Food Science Source  (ระยะเวลา : 15 มี.ค. 59 - 30 ก.ย. 59) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
ดูรายการแนะนำทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)