แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 3-4 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 17 - 23 ก.ย. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 68 ประจำเดือนกันยายน 2561 
ร่วมคัดเลือกหนังสือจากร้านค้าเข้าห้องสมุด ตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.ย. 61 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 1-2 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 10 - 16 ก.ย. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
ประกาศ !! การยืมทรัพยากรฯ ของสำนักหอสมุด สำหรับนิสิต รหัส 61xxxxxxx 
ว้าว ว้าว...มาแล้วค่ะ กิจกรรมสะสมแต้มแลกสนุก สะสมครบปุ๊บ แลกอิ่มปั๊บ...อยากรู้ คลิกเลย !! 
แจ้ง !! ปิดทำการ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)  
สำนักหอสมุดมี LINE จะบอก...แอดเลยตอนนี้ !! 
เวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (14 ส.ค. 61 – 24 ธ.ค. 61) 
ประกาศ !! รายชื่อได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมโหวตผู้ให้บริการดีเด่น  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
   
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)